Kamil Maria Kulczycki


Strona główna
Życiorys
O Kamilu
Niedokończony pamiętnik
Film
"11 LISTOPADA"

Msze św.
Studnia "KAMIL"
Galeria
Archiwum


        Urodzony w Warszawie 5 grudnia 1987 r. Zmarł śmiercią tragiczną w Velez Malaga w Hiszpanii 9 lutego 2012 r. o godzinie 22.10. Pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Zielonce.
        Reżyser filmów „l l listopada" i „Dachau",
        Wieloletni instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, pośmiertnie podniesiony do stopnia harcerskiego Harcerz Rzeczypospolitej i podharcmistrza,- komendant 58 Szczepu „Rosa Venti" w Zielonce, - hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy "EL Dorado".
         Student Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie.
         Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wolontariusz Fundacji Polskiej Raoula Follereau oraz członek Rady Parafialnej parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce.
         Organizator akcji "Świąteczna Paczka" dla Polaków na Wschodzie, współorganizator Festiwali Misyjnych i Spotkań Niepełnosprawnych Dzieci Mazowsza oraz Harcerskich Międzynarodowych Zlotów Niepodległości w Zielonce.